Luhtaanmäentie 76, 01750 Vantaa

Ilmanvaihtotyöt

palvelua paremman ilmanvaihdon puolesta

Ilmanvaihdon palvelut

Tarjoamme ilmanvaihtotyöt laajalla osaamisella ja takuutyönä kaikkiin kohteisiin. Palvelemme kotitalousasiakkaita, asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöyhtiöitä, liikekiinteistöjä, urakoitsijoita ym. toimijoita koko Uudenmaan alueella ja sovittaessa muuallakin Suomessa. Kysy siis rohkeasti tarjousta myös Uudenmaan ulkopuolella sijaitseviin kohteisiin.

Me kaikki, kodeissa, kouluissa, työpaikoilla, julkisissa tiloissa jne. vietämme suuren osan ajastamme sisätiloissa. Joka päivä hengittämämme sisäilman laadun merkitys korostuu, kun mietimme viettämäämme aikaa sisätiloissa.

Sisäilman laatu vaikuttaa viihtyvyyteemme, hyvinvointiimme, työtehoomme ja terveyteemme. Huono sisäilma karkottaa vuokralaiset, työntekijät ja vanhentuneen ilmanvaihtojärjestelmän heikko hyötysuhde kasvattaa sähkönkulutusta. Huoltamalla kiinteistösi ilmanvaihdon säästät kuluissa merkittävästi.

Terveellinen sisäilma on mahdollisimman pölytöntä, vedotonta ja hajutonta.

Puhdistamme ilmanvaihtokanavat mekaanisesti harjaamalla käyttämällä kohteen omaa poistopuhallinta (koneellinen poisto) tai vaihtoehtoisesti erillistä alipaineistajaa, jolla lika
ohjataan erilliseen suodatinyksikköön (koneellinen tulo).

Ilmamäärien mittauksella ja säädöllä taataan riittävä ilmanvaihtuvuus kohteessa. Mittaamme ja säädämme ilmamäärät tilakohtaisesti ilmanvaihtosuunnitelman mukaisesti käyttäen paine-eromittaria. Mikäli ilmamäärä ei vastaa suunniteltua arvoa, säädämme venttiiliä tarvittavaan suuntaan. Venttiilien asetuksia ei tule muuttaa omin päin, sillä jo muutaman millimetrin ero voi merkitä monen litran suuruista muutosta ilmavirtauksissa.

Asuinrakennuksissa riittävän korvausilman määrän (poisto- ja tuloilman suhde) selvitämme käyttämällä paine-eromittaria. Oikein asennetuilla korvausilmaventtiileillä taataan puhtaalle ja raikkaalle ilmalle oikea reitti ja vältetään rakenteista kulkeutuvat epäpuhtaudet. Kohdekohtaisesti (omakotitalo, rivitalo, kerrostalo) kartoitamme korvausilman tarpeen ja asennamme tarvittavan määrän korvausilmaventtiileitä
tarvittaviin tiloihin, parhaaseen mahdolliseen paikkaan.

Ammattitaitoiset sähköasentajamme huoltavat ja korjaavat kaikki ilmanvaihtoon liittyvät sähkötyöt esim. huippuimureiden asennukset ja iv-järjestelmien vian selvitykset ja korjaukset.

Suuremmissa kohteissa, joissa iv-kanavistot ovat näkyvillä, puhdistamme ilmanvaihtokanavien päälliset imuroimalla. Tarvittaessa käytämme apuna henkilönostinta.

Puhdistamme ravintoloiden ja ammatti- ja suurtalouskeittiöiden rasvakanavat asianmukaisilla puhdistustyökaluilla määräysten mukaisesti.

Toimitamme kohteeseen kustannustehokkaasti uudet ilmanvaihtolaitteet ja asennamme ne asianmukaisesti. Omat sähköasentajamme huolehtivat asennusten sähkötöistä.

Suoritamme muille toimijoille ulkopuolisena ja puolueettomana ilmanvaihdon puhdistuksen ja mittaus- ja säätötyön laadunvalvontaa ja raportointia.

Hoidamme kaikenkattavasti ilmanvaihtoon liittyvät työt pienimmästä suurimpaan.

Tarjoamme esim. taloyhtiöille tuleviin linjasaneerauksiin lähtötasomittaukset, hormistojen kuntokuvaukset ja
piippukarttojen teot. Suoritamme kuvaukset video-/ kaapelikameralla.

Teemme esim. päätelaite- (tuloilmapäätteet), ontelolaatta-, äänenvaimennin- ja kammiopinnoitukset suihkuttamalla tai
telaamalla luonnonmukaisella pölynsidonta-aineella.

Voimme sopia säännöllisesti toteutettavista huoltokäynneistä esim. ilmanvaihtokoneiden suodatinvaihdot ja iv-laitteiden kuntotarkastukset. Taloyhtiöiden kanssa voimme sopia
säännöllisistä korvausilmasuodattimien vaihtotöistä.

Sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä

Sisäilman laatu koostuu monesta eri tekijästä. Hyvän sisäilman perusedellytyksenä on oikein toimiva ja riittävä ilmanvaihto. Sisäilman laatuun vaikuttavat muun muassa seuraavat asiat: Ulkoilmasta sisäilmaan kulkeutuvat sekä sisätiloissa muodostuvat kaasumaiset ja hiukkasmaiset epäpuhtaudet, lämpötila, veto, ilmankosteus, siivouksen taso, sisustus- ja rakennusmateriaalien päästöt, kosteus- ja homevauriot.

Sisäilman epäpuhtauksia ovat esimerkiksi ihmisestä ja ihmisen toiminnoista, lemmikeistä, rakennus- ja sisustusmateriaaleista, tekstiileistä ja tavaroista sekä pesu- ja puhdistusaineista peräisin olevia hajuja ja pölyjä.

Sisäilman laatuun voidaan merkittävästi vaikuttaa oikein suunnitellulla ja toteutetulla rakentamisella, rakennuksen säännöllisellä huollolla ja vähäpäästöisillä materiaaleilla.

Sisäilmaan liittyviä ongelmia on mahdollista ennaltaehkäistä. Rakennuksen rakenteiden ja järjestelmien kuntoa on hyvä tarkkailla jatkuvasti ja huoltaa jo ennakoivasti. Huomio kannattaa kiinnittää erityisesti kosteudelle altistuviin paikkoihin. Ennakoivalla kiinteistönhuollolla voidaan säästää kustannuksissa sekä ehkäistä terveys- ja viihtyvyyshaittoja. Korjaustoimenpiteet on tietenkin tehtävä heti, kun niiden tarve ilmenee.

 

Hyvä ilmanvaihto

Hyvä ja oikein toimiva ilmanvaihtojärjestelmä on raikkaan ja terveellisen sisäilman edellytys. Ilmanvaihdon tehtävänä on poistaa sisäilmasta epäpuhtauksia ja kosteutta sekä tuoda raikasta ja puhdasta ulkoilmaa tilalle. Asuinrakennusten ilmanvaihdon tulee toimia niin, että raikasta ilmaa tuodaan korvaus- tai tuloilmaventtiilien kautta oleskelutiloihin, kuten makuu-, olo- ja työhuoneisiin. Ilmaa poistetaan poistoilmaventtiileiden kautta, jotka sijaitsevat keittiössä, WC-tiloissa, pesutiloissa ja vaatehuoneissa.

Jotta ilma pääsee siirtymään asunnon sisällä tilasta toiseen, ilman kulku huoneiden välillä pitää varmistaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien sisäovien ja kynnysten välissä on oltava parin sentin rako ilman siirtymisen varmistamiseksi myös silloin, kun ovet ovat kiinni. Mahdollisuuksien mukaan väliovia kannattaa pitää auki. Vaihtoehtoisesti sisäoviin tai ovenkarmeihin voi asentaa siirtoilmasäleikön, jos se on mahdollista.

Kodin ilmanvaihdon tulee olla toiminnassa jatkuvasti vähintään ilmanvaihto-
suunnitelmien mukaisella minimiteholla, olivatpa asukkaat paikalla tai poissa. Jos epäilet, ettei ilmanvaihtolaitteisto ole jatkuvasti toiminnassa tai se toimii muuten puutteellisesti, on syytä ottaa yhteyttä isännöitsijään tai kiinteistönhuoltoon.

Ilmanvaihdon käyntiajat on syytä tarkistuttaa, jos sisäilma kotona ei koskaan tunnu raikkaalta. Esimerkiksi ilmanvaihdon tehostaminen aikaisemmin aamulla yön jälkeen voi vähentää tunkkaisuutta. Uudemmissa asuinkerrostaloissa on usein huoneistokohtainen ilmanvaihtolaitteisto, jonka avulla voi itse säätää huoneiston ilmanvaihtoa. Osassa uusista ilmanvaihtokoneista ilmanvaihdon säätö ohjautuu automaattisesti kosteus ja hiilidioksidianturien mittaamien pitoisuuksien perusteella.

Ilmanvaihdon määrä on sopiva asunnossa, kun ilma vaihtuu keskimäärin kerran 2 tunnissa. Mittausten avulla voimme luotettavasti arvioida ilmanvaihdon määrää. Esimerkkinä voimme sanoa, että kylpyhuoneen ilmanvaihto on liian pieni, jos kylpyhuoneen peiliin tiivistyy kosteutta normaalin suihkun aikana eikä huuru poistu 5–10 minuutissa.

Puutteellisen ilmanvaihdon tyypillinen merkki on tunkkainen haju tilassa. Aamuisin makuuhuoneen tunkkainen ilma voi kertoa siitä, että ilmanvaihto on riittämätöntä tai ilma ei pääse kulkemaan huoneesta toiseen tulo- tai raitisilmaventtiililtä poistoventtiilille.

Ulko-oven avaamisen vaikeus tai voimakas ilmavirtaus postiluukusta ovat merkkejä asunnon runsaasta alipaineesta, jolloin korvausilman saanti ei ole riittävää tai ilmanvaihdon säädöt eivät ole kunnossa. Asunnoissa, joissa on ilmanvaihtojärjestelmänä joko painovoimainen tai koneellinen poistoilmanvaihto, tilannetta voi parantaa asentamalla suodattimella varustetut korvausilmaventtiilit ulkoseinään, puiseen ikkunan tuuletusluukkuun, ikkunakarmiin tai ikkunakarmin ja seinärungon väliin, mikäli niitä ei ennestään ole.

Kotitalous, huomaathan, että sinulla on mahdollisuus saada kotitalousvähennystä tavanomaisesta oman asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä. Tavanomaisuudella tarkoitetaan työtä, jota tehdään yleisesti kodin ja siellä asuvien henkilöiden hyväksi.

Ota meihin yhteyttä, jos ilmanvaihtosi mietityttää.